oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków

Każdy zastanawiał się pewnie wielokrotnie jak oczyszczać ścieki. W naturze występuje samooczyszczanie wód jednak jest ono dedykowane do wód o niewielkim zanieczyszczeniu. Proces oczyszczania ścieków nie jest prosty a wykonywanie go związane jest z profesjonalnym podejściem do tematu.

Napowietrzanie ścieków

Oczyszczanie ścieków jest specjalistycznym procesem technologicznym w czasie, które zanieczyszczona woda jest oddzielana od zanieczyszczeń, osadów oraz różnych substancji chemicznych. Najczęściej występującymi substancjami chemicznymi w ściekach są różnego typu zawiesiny oraz koloidy. Ważny aspektem jest tu odpowiednie napowietrzanie ścieków, bez którego nie może być mowy o skutecznym działaniu.

Oczyszczanie ścieków etapy

Oczyszczanie mechaniczne

Jest to oczyszczanie ścieków bez użycia reaktorów biologicznych. W trakcie tego etapu likwidowane są substancje pływające i różnego typu zawiesiny. Zazwyczaj po tym etapie ścieki nie są jeszcze zdatne do wpuszczenia ich do zbiornika.

Proces tlenowego osadu czynnego bez głębokiego usuwania azotu i fosforu

W tym etapie stosuje się aktywność mikroorganizmów, które utleniają związki organiczne ze ścieków. W tej części oczyszczanie ścieków nie eliminuje się azotu oraz fosforu.

Proces tlenowego osadu czynnego z głębokim usuwaniem azotu i fosforu

Etap ten zwany jest fachowo defostacją (usuwanie fosforu). Jest to proces przypominający etap II oczyszczania ścieków. Celem tego etapu jest usunięcie jak największej ilości pozostałego w cieczy azotu i fosforu.

Pozostałości oczyszczania ścieków

Woda odzyskana w procesie oczyszczania ścieków może ponownie trafić do obiegu. Z osadów pozostając po procesach oczyszczania ścieków można wyodrębnić pewne elementy do ponowne wykorzystania. Resztę pozostałości poddaje się procesowi utylizacji.

Tekst tworzony dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa Stagum-EKO