szkoła nauki jazdy poznań

Kto może założyć szkołę nauki jazdy?

Obecnie samochód równoznaczny jest z komfortem i oszczędnością czasu. Mało kto wyobraża sobie życie bez jeżdżenia autem, dlatego coraz więcej osób posiada prawo jazdy. W związku z tym szkoła nauki jazdy jest dobrym sposobem na działalność przynoszącą dochody – klientów na pewno nie zabraknie. Kto może założyć tego rodzaju szkołę?

Szkolenie kierowców

Co do zasady szkoła nauki jazdy powinna przygotować przyszłego kierowcę pod dwoma względami – przekazać mu całą niezbędną wiedzę teoretyczną taką jak przepisy ruchu drogowego czy udzielanie pierwszej pomocy, jak i nauczyć obsługi pojazdu oraz poruszania się po drodze. Osoba prowadząca szkołę nauki jazdy musi więc zadbać nie tylko o nauczycieli części praktycznej, ale także teoretycznej.

Wstępne wymagania

Prowadzenie szkoły jazdy regulowane jest przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Taka działalność wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem prowadzącym tego rodzaju rejestr jest starosta właściwy ze względu na miejsce ośrodka. Szkoła nauki jazdy może prowadzić szkolenia kierowców na terenie powiatu, na którym została wpisana albo w powiecie sąsiednim.

Prowadzący szkołę nauki jazdy

Aby móc prowadzić swoją własną szkołę nauki jazdy trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia oraz 3-letnią udokumentowaną praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców. Alternatywą jest zatrudnienie co najmniej jednego instruktora, który będzie spełniał te wymagania. Ponadto prowadzący szkołę nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów.

Szkoła nauki jazdy Poznań

Szkoła nauki jazdy w każdym mieście, również w Poznaniu, niezależnie od tego, czy jest to niewielki ośrodek, czy świetnie prosperująca działalność, obowiązana jest prowadzić dokumentację każdego kursu, a także składać staroście dokumenty z informacjami o przeprowadzonych kursach. Ponadto do obowiązków prowadzącego szkołę należy umożliwienie kontroli wymaganej dokumentacji czy kontroli prowadzonych zajęć.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *