Budowa dróg

Wszystko o budowie dróg

Budowa drógWydawać by się mogło, że wybudowanie drogi to niewielkie przedsięwzięcie. Wszyscy, którzy tak byliby skłonni pomyśleć, są po prostu w błędzie. Budowa dróg z jednej strony wymaga użycia ciężkiego, specjalistycznego sprzętu, z drugiej natomiast zatrudnienia całej rzeszy specjalistów, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za stan nowo wybudowanej drogi. Polecamy również: Szkolenia z zamówień publicznych.

Start przedsięwzięcia

Musimy podkreślić, że budowa dróg może być rozpoczęta dopiero wtedy, gdy w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Warunkiem niezbędnym budowy dróg jest przede wszystkim zatwierdzenie projektu. Budowa dróg wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad postępowania, a przede wszystkim dostosowania się pracowników do rygorystycznych warunków postępowania na każdym etapie budowy. Jest ich co najmniej kilka, jednak o skali przedsięwzięcia decyduje osiągnięcie końcowego efektu. Wiadomo. Najlepszy będzie on wówczas, kiedy poruszający się po drodze będą mieli wrażenie, że po prostu płyną.

Różne etapy i różne formy budowy dróg

Budowa dróg dotyczy zarówno kładzenia nowej nawierzchni, budowania drogi niejako od zera, jak i remontowania już istniejących dróg i dlatego pierwszy etap budowy nieco się różni. Gdy mamy do czynienia z drogą budowaną od podstaw, musimy najpierw usunąć warstwę humusu, a kiedy przystępujemy do remontowania już istniejącej drogi, prace zaczynamy od usunięcia starego asfaltu. Niezależnie od tego, czy kładziemy pierwsze podwaliny pod nową drogę, czy po prostu skruszyliśmy starą konstrukcję, przystępujemy do wyrównania terenu za pomocą ciężkiego sprzętu, takiego jak chociażby walec drogowy.

Krok po kroku

budowanie drogiKolejnym etapem budowy dróg jest stabilizacja terenu. Polega ona przede wszystkim na uzyskaniu odpowiedniej grupy nośności. Osiąga się ją poprzez zmieszanie gruntu z substancjami stabilizującymi, do których zalicza się między innymi popioły, wapno oraz cement. Na tym etapie budowy dróg wykorzystuje się poza tym różnego rodzaju środki, służące do uzyskania zmiany struktury gruntu. W ciągu kilku następnych dni ograniczamy się do polewania gruntu wodą w celu umocnienia stabilizacji. Ułożenie warstwy ścieralnej poprzedza kontrola jakości. Warstwa ścieralna to nawierzchnia, która najczęściej jest wykonywana z asfaltobetonu, nazywanego potocznie asfaltem. Do położenia warstwy ścieralnej wykorzystuje się poza tym, takie materiały jak beton, kostka brukowa czy masa bitumiczna.

Koszty związane z budową dróg

Koszty budowy dróg nie są w każdym przypadku identyczne. Zależą przede wszystkim od jakości użytych materiałów, ale także od ukształtowania terenu czy chociażby gęstości zabudowań. Warto zdawać się sprawę z tego, że koszty budowy dróg, a takimi z pewnością są także autostrady, liczy się w milionach euro. Nie od dziś wiadomo, że bardzo trafne jest powiedzenie – jaka cena, taki produkt. W przypadku dróg – niezależnie od ich klasyfikacji technicznej – nie można oszczędzać, ponieważ stan nawierzchni niejednokrotnie decyduje o bezpieczeństwie poruszających się po niej kierowców i pasażerów. Czy będzie to droga ekspresowa czy droga główna przyspieszonego ruchu bądź lokalna musi być najwyższej jakości.