badania wizualne

Metody badań wizualnych

Badania wizualne polegają na wykryciu i określeniu nieciągłości materiałowych na powierzchniach dostępnych i niedostępnych. Obserwacja odbywa się okiem nieuzbrojonym, przy użyciu przyrządów optycznych, a także urządzeń do zdalnej obserwacji.

Czym są badania wizualne?

Badania wizualne (VT) są jedną z najważniejszych metod badań nieniszczących (NDT). Badania te mogą obejmować 100% badanego obiektu, a polegają na sprawdzeniu tego, czy na jego powierzchni występują nieciągłości albo niedoskonałości kształtu. Za takie uznaje się: pęknięcia, podtopienia brzegowe, nadlew lica, czy brak przetopu. Kiedy takie nieciągłości zostaną wykryte, kolejnym krokiem jest zmierzenie ich charakterystycznych wymiarów. Badania te bardzo często wymagają użycia sprzętów takich jak:

  • boroskopy,

  • fiberoskopy,

  • wideoskopy.

Badania wizualne, aby mogły zostać przeprowadzone poprawnie, muszą być przeprowadzane: przy natężeniu światła sięgającym 500 lx, w odległości nie mniejszej niż 600 mm od obiektu i przy kącie widzenia nie mniejszym niż 30 stopni.

Metody badań wizualnych

Zakres ich stosowania niejednokrotnie wymusza konieczność zastosowania dodatkowego oprzyrządowania. Stąd też, badania wizualne dzieli się na: bezpośrednie i zdalne (pośrednie). Te pierwsze prowadzi się na powierzchniach, które są dostępne bezpośrednio do badań. Takie badania wizualne prowadzi się okiem nieuzbrojonym albo przy użyciu odpowiednich mikroskopów. Natomiast badania wizualne pośrednie prowadzi się albo na powierzchniach wewnętrznych obiektów albo na powierzchniach zewnętrznych, które są niedostępne do badań bezpośrednich, na przykład ze względu na to, że dany obiekt znajduje się w strefach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Badania wizualne mają za zadanie pozwolić na ocenę stanu danej powierzchni. Do ich przeprowadzania wykorzystuje się sprzęty specjalistyczne takie jak: lupy, lusterka, endoskopy giętkie (fiberoskopy), endoskopy sztywne (boroskopy) i wideoendoskopy, ale też mierniki natężenia promieniowania widzialnego i ultrafioletowego, źródła promieniowania widzialnego i ultrafioletowego oraz wzorce do badań rozdzielczości.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *