karty ćwiczeń logopedycznych

Jakie wybrać karty ćwiczeń logopedycznych?

Techniki logopedyczne służą do poprawy komunikacji. Należą do nich terapia artykulacyjna, działania interwencyjne językowe i inne, w zależności od rodzaju zaburzenia mowy lub języka. Terapia mowy może być potrzebna w przypadku zaburzeń, które rozwijają się w dzieciństwie lub zaburzeń mowy u dorosłych spowodowanych urazem, lub chorobą. Karty logopedyczne to domowa terapia na wysokim poziomie. Ćwiczenia pamięci i percepcji wzrokowej no nierozłączny element holistycznej nauki. Wydawnictwo Arson posiada pomoce logopedyczne dla autystyków, dzieci z różnymi zaburzeniami jak i dla dorosłych, z przykłądami jak i ilustracjami ułatwiającymi zrozumienie zadania.

Przyimki

Logopedia ocenia i leczy zaburzenia mowy i problemy komunikacyjne. Pomaga dzieciom i dorosłym rozwijać umiejętności, takie jak rozumienie, głos, płynność i produkcja dźwięku. 

Karty ćwiczeń mogą być wykorzystywane w domu jak i w gabinetach neurologopedycznych.

Zestaw „Przyimki” uczy zastosowania przyimków i przyswaja odmianę wyrazów. 

Ruchome obrazki wymagają umiejscowienia na karcie, przez co dziecko lub dorosły uczy przy okazji zabawy. Materiały edukacyjne dla uczniów z autyzmemn jak i Zespowem Downa, afazją, porażeniem mózgowym, opóźnionym rozwojem mowy czy zespołem Aspergera. Zestaw zawiera 20 kart tekturowych A4 z rysunkami, 44 obrazki, 60 etykietek

Przeciwieństwa

Mowa jest wyrażaniem myśli za pomocą wyartykułowanych dźwięków. Zaburzenie mowy uniemożliwiają komunikację za pomocą wypowiadanych słów. Terapia logopedyczna jest korzystna dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji. Może również pomóc osobom z wadami słuchu lub osobom, które mają trudności z połykaniem. Karty ćwiczeń są pomocne do pracy w domu jak i z logopedą. Poznanie wyrazów o przeciwnym znaczeniu są podstawą do rozumienia określeń wartościujących. Ćwiczenia polegają na dobieraniu wyrazów przeciwnych do pary. Zestaw zawiera 20 plansz tekturowych A4 z kolorowymi rysunkami i 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach.

Pytam i odpowiadam Arson

Terapia logopedyczna to leczenie, które pomaga poprawić umiejętności mowy i języka. Pomaga w produkcji głosu i dźwięku, rozumieniu, płynności, jasności i ekspresji. Umiejętność budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym jest umiejętnością wstępną do rozwijania słownictwa i umiejętności komunikacyjnych dziecka. Rozumienie pytań i użycie ich w różnych sytuacjach jest podstawową funkcją życiową, dlatego przy problemach z nimi, obowiązkowa jest nauka z kartami ćwiczeń logopedycznych. Zestaw zawiera 20 plansz tekturowych A4 z rysunkami i pytaniami, 80 etykietek z odpowiedziami oraz opisy przykładowych ćwiczeń. Używanie tych etykiet z odpowiedziami daje możliwość uczenia się poprzez aktywne uczestnictwo, co sprzyja osiągnięciu sukcesu!

Ćwiczenia koncentracji

Ćwiczenia pamięci to innowacyjny sposób na usprawnienie mechanizmów mózgowych związanych z zapamiętywaniem. Określone zadania stymulują poprawę pamięci i umiejętność koncentracji. Pomocne logopedyczne karty pracy dla starszych dzieci i przedszkolaków „Ćwiczenia pamięci” stworzone dla rodziców i terapeutów chcących stymulować procesy koncentracji i pamięci. Oparte na wieloletnim doświadczeniu terapeutycznym Autorki uwzględniają rozwojowy porządek nabywania umiejętności i prawidłowego funkcjonowania człowieka na świecie. Ćwiczenia stymulują lewą jak i prawą półkulę integrując ich pracę.

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest zdolność postrzegania otoczenia poprzez światło wpadające do oczu. Zaburzenia analizatora wzrokowego spowalniają procesy uczenia się, a karty pracy kształcą i usprawniają sprawność wzrokową, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, różnicowanie elementów, czy koncentrację uwagi. Ćwiczenia opracowane są zarówno dla dzieci rozwijających się prawidłowo, by doskonalić ich umiejętności wzrokowe jak i dzieci i młodzieży z zaburzeniami. Zadania w kartach polegają na przekształcaniu i identyfikowaniu symboli umożliwiając wszechstronną stymulację percepcji wzrokowej na różnych etapach terapii.

Po pomoce dydaktyczne i karty pracy zapraszamy do sklepu arson.pl