ochrona danych osobowych w szkołach

Jak wygląda ochrona danych osobowych w szkole?

Dane osobowe obecnie znajdują się wszędzie. Publikując coś w Sieci, składając wnioski w urzędach czy nawet zapisując się na kurs lub do szkoły, zostawiamy tam swoje dane osobowe. Każdy wie też o tym, że dane osobowe podlegają ochronie i muszą być w związku z tym zarządzane w odpowiedni sposób. Jak zatem dokładnie wygląda ochrona danych osobowych w szkole? Kto może mieć do nich dostęp i na jakiej podstawie?

Przede wszystkim sekretariat

Nieocenioną rolę, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w szkole, pełni przede wszystkim sekretariat. To tam zanosimy dokumenty, które zawierają nasze dane osobowe: podania, wnioski, czy jakiekolwiek inne dokumenty. Dlatego też pracownicy szkolnych sekretariatów muszą zostać w odpowiedni sposób przeszkoleni w tym zakresie. Dostęp do danych osobowych, które przechowywane są w szkole, mogą mieć tylko nieliczne osoby, określane mianem „upoważnionych”. To oczywiście te osoby, których dane osobowe są tam przechowywane, zaś w przypadku osób niepełnoletnich – także ich opiekunowie prawni czy rodzice. Sami pracownicy sekretariatu także mają dostęp do danych osobowych, jednakże pod żadnym pozorem nie mogą ich wykorzystywać w celach innych, niż te, do których są te dane przeznaczone. Upublicznianie ich, przekazywanie osobom nieupoważnionym czy rozpowszechnianie w innym celu jest surowo zabronione.

Jak przechowywane są dane osobowe w szkołach?

Zasadniczo wyróżnia się dwa sposoby przechowywania danych osobowych w szkołach: tradycyjny i elektroniczny. Tradycyjny sposób to wszelkie dokumenty, które złożone zostały drogą tradycyjną: pocztą lub osobiście. Są one trzymane w specjalnych, wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych znajdują się zazwyczaj szafy zamykane na klucz. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione. W przypadku ochrony danych osobowych w szkole, które są przechowywane w formie elektronicznej, sytuacja wygląda nieco inaczej. Aby uzyskać dostęp do tych danych, konieczne jest posiadanie unikalnego loginu i hasła. Te z kolei otrzymują jedynie osoby, których dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej, np. w e-dzienniku. Przestrzeganie standardów jakości, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w szkole, jest bardzo ważne. Niedopatrzenia związane z ich ochroną, upublicznianie bez zgody osoby, której dane dotyczą, grozi poważnymi konsekwencjami.

ochrona danych osobowych w szkole

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *