usługi RODO

Czym zajmuje się GIODO?

Artykuł 47 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi naszego kraju równe prawo do ochrony jej danych osobowych. Strażnikiem, który pilnować ma przestrzegania naszych praw w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, w skrócie GIODO. Czym jest ten podmiot i jakie ma obowiązki?

Czym jest GIODO?

Organ Generalnego Inspektora Danych Osobowych  został powołany ustawowo w 1997 roku. Według definicji GIODO to „centralny organ administracji państwowej odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Polsce”.

Obowiązki i kompetencje GIODO regulowane są ustawą  o ochronie danych osobowych z tego samego roku. GIODO jest przedstawicielem władzy oraz rzecznikiem praw, pilnującym prawidłowej ochrony danych osobowych obywateli.

GIODO – zakres obowiązków

Czym tak właściwie zajmuje się Generalny Inspektor Danych Osobowych? Do jego podstawowych obowiązków należą:

  • Kontrolowanie prawidłowego obchodzenia się z danymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Tworzenie decyzji administracyjnych oraz analizowanie i rozpatrywanie bieżących skarg dotyczących ochrony danych osobowych,
  • Bieżąca obsługa rejestrów baz danych oraz w razie potrzeby udzielanie informacji o danych z prowadzonych zbiorów,
  • Wystawianie opinii na temat treści projektów ustaw i rozporządzeń regulujących lub bezpośrednio dotyczących ochrony danych osobowych,
  • Składanie propozycji i wniosków do treści ustaw i rozporządzeń, mogących poprawić ochronę danych osobowych,
  • Angażowanie się w projekty międzynarodowe zajmujące się tematami związanymi z ochroną danych osobowych,

To oczywiście tylko cześć najważniejszych obowiązków GIODO, wynikających z ustawy.

Co może GIODO?

Upoważnienie Inspektorzy GIODO mają ustawowo zapewnione pozwolenie do wstępu do pomieszczeń firmowych, oddelegowanych do przechowywania i obsługi zbiorów danych. Ustawa umożliwia im dodatkowo kontrole, badanie zawartości, żądanie wyjaśnień, ekspertyz i opinii dotyczących zbiorów będących przedmiotem kontroli. W razie stwierdzenie nieprawidłowości w przechowywaniu danych osobowych GIODO ma prawo zgłosić sprawę do odpowiednich służb.

szkolenia z ochrony danych osobowych

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *